terça-feira, 9 de março de 2010

*Amigos lectores:

Teño unha recomendación para vos. Titúlase "O espantallo amigo".
Direivos que "Para coidar de cada figo, naceu o espnatallo amigo"
Esta noveliña pra nenos... E pra grandes é obra de X. Neira Vilas. Edicións Celta. Lugo.

Olalla R. V.

Sem comentários:

Enviar um comentário