terça-feira, 22 de dezembro de 2009

Vilancicos

Porque aquí non é ben ruar
(panxoliña popular)

Ïmonos xa para aldea
porque non é ben ruar,
porque Xesusiño dorme
e podemolo espertar.Cantares
(Celso Emilio Ferreiro)

Que ninguén queira ensinarme
onde hei de arrincal-a frol,
cómo hei de bebel-o viño,
cando hei de tomal-o sol
O que sei seino de abondo
dende o comenzo até o fin.
Sei o día, sei a noite,
sei todo aquelo que vin.
Na vella sabiduría
do corazón aprendín
que a morte que ha de levarme
lévoa eu dentro de min


publicado por Mateo e Matías

Sem comentários:

Enviar um comentário